Film o realizacji projektu profilaktycznego „Co powie tata”

Grafika promująca wydarzenie

Drodzy Rodzice.
Przedstawiamy Państwu film o realizacji naszego projektu profilaktycznego „Co powie tata” finansowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

Chcemy pokazać Państwu, że projekt który dla Państwa przygotowaliśmy i podejmowane w nim działania wspólnego rodzinnego spędzania czasu pozytywnie wpływają i poprawiają funkcjonowanie całych rodzin, zmniejszają niedostatki wychowania w życiu dorosłym oraz poprawiają relacje i wzmacniają więzi.

Wszystkim rodzicom i dzieciom dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych edycji naszych projektów.


Source URL: http://zlobek.polkowice.pl/aktualnosc/projekty-projekt-profilaktyczny-co-powie-tata/1045-film-o-realizacji-projektu