W związku z pojętą decyzją organu nadzorczego o ponownym otwarciu Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach od dnia 11 maja 2020 r. rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują się oddać swoje dzieci pod naszą opiekę zobowiązani są do zapoznania się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. Następnie rodzice proszeni są o kontakt z naszą placówką w celu poinformowania nas o decyzji, czy dziecko będzie uczęszczać do żłobka czy nie.Informujemy jednocześnie, że nasz Żłobek będzie sprawował opiekę nad dziećmi w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu sekretariatu (76) 7498700.

 

 

Deklaracja powrotu do pracy

Informacja dla Rodziców-Opiekunów prawnych

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka

Zgody