Szanowni Rodzice.
Informujemy, że do dnia 12 marca 2020r. prowadzona jest rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkujących na terenie gminy Polkowice do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wszelkie informacje można uzyskać w jednostkach wyszczególnionych poniżej lub na stronie www.bip.polkowice.eu w zakładce Ogłoszenia - Oświata i Kultura - Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021.

 

Dotyczy: objęcia opieką przedszkolną dzieci w roku 2020/2021.

Informacja odnośnie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - plik PDF