Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni.

W dniu 26 marca 2021 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2021 r. poz. 560)

 

W okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków i form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ograniczenie to polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. § 1 ust. 3 Rozporządzenia precyzuje natomiast, którzy Rodzice/Opiekunowie prawni mogą wnioskować o zapewnienie opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku Miejskim nr 1 KRASNAL w Polkowicach w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

 

W związku z powyższym Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy spełniają te warunki mogą wnioskować o przyjęcie dziecka. Poniżej zamieszczamy link z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w sekretariacie Żłobka oraz tekst opublikowanego Rozporządzenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem pod nr telefonu (76) 749 87 00.