Informacje o pracy Żłobka

  1. Żłobek czynny jest od godz. 6:00 do 16:30.
  2. Do placówki przyjmowane są dzieci do lat 3, w szczególnych przypadkach do lat 4 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  3. Dziecko w żłobku nosi odzież i obuwie własne.
  4. Świadczenie usług przez żłobek jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, jak również warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z wymienionych opłat reguluje uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/190/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. oraz Statut Żłobka.


Opłata za żłobek dotyczy:

  1. stawki żywieniowej, która na dzień dzisiejszy wynosi 6,50 zł za całodzienne wyżywienie,
  2. opłaty za pobyt, gdzie:
  • opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie jest miesięczną opłatą ryczałtową w wysokości 200 zł,

  • Ustalona jest opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, powyżej wymiaru 10 godzin dziennie, w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki.

 

 

Załączniki:

UCHWAŁY  Data dodania

UCHWAŁA NR XXIII/270/20 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 14 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

 

05.08.2020
UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 12 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Krasnal” w Polkowicach.

 

03.04.2019 

 

UCHWAŁA NR XXVII/412/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Krasnal” w Polkowicach

 

 30.04.2018

 

UCHWAŁA NR XX/316/17 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Krasnal” w Polkowicach.

 

 27.07.2017

 

UCHWAŁA NR XX/317/17 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

 

 27.07.2017

 

UCHWAŁA NR XVII/272/12 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal" w Polkowicach

 

 10.03.2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/190/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 

 10.03.2017

 

REGULAMIN  

ZARZĄDZENIE 22/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany REGULAMINU PORZĄDKOWEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 „KRASNAL” W POLKOWICACH (PDF, 17 KB)

 

29.09.2020

Regulamin porządkowy Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal" w Polkowicach (PDF, 316 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2020 z dnia 04.08.2020 r.

05.08.2020