Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:00 przyjmowanie dzieci pod opiekę, zabawy dowolne;
8:00 - 8:20 prace przygotowawcze do pierwszego śniadania i śniadanie (pomaganie dzieciom przy jedzeniu);
8:20 - 8:40 toaleta poranna po posiłku;
8:40 - 9:30 zajęcia w formie zabawowej edukacyjno-dydaktyczno wychowawcze z dziećmi w poszczególnych grupach w placówce
9:30 - 9:45 prace przygotowawcze do drugiego śniadania i drugie śniadanie (pomaganie dzieciom przy jedzeniu);
9:45 - 10:50 zabawy m.in. ruchowe z dziećmi na świeżym powietrzu (gdy tylko aura na to pozwoli) lub w poszczególnych grupach w placówce;
10:50 - 11:15 prace przygotowawcze do pierwszego dania obiadu, czyli zupki (pomaganie dzieciom przy jedzeniu);
11:15 - 11:30 toaleta po posiłku i przygotowanie do wypoczynku (snu);
11:30 - 13:30 wypoczynek - leżakowanie;
13:30 - 13:50 toaleta po odpoczynku i przygotowanie do drugiego dania obiadu;
13:50 - 14:15 obiad - drugie danie (pomaganie dzieciom przy jedzeniu);
14:15 - 16:30 zabawy dowolne/indywidualne, odbieranie dzieci przez osoby upoważnione.

 

W przypadku najmłodszych dzieci ramowy rozkład dnia ma charakter orientacyjny, jest on dostosowany do indywidualnego rytmu dnia dziecka.