Ochrona danych

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci/opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach.

 

Administrator danych.

Administratorem podanych danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbierania dzieci oraz dzieci oczekujących i uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach jest Żłobek Miejski nr 1 „KRASNAL” przy ulicy Spółdzielczej 3, 59-101 Polkowice, telefon (76) 749 87 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Inspektor ochrony danych.

Edyta Duszeńko. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (76)7498700.

 

Cele przetwarzania danych.

Dane osobowe, które zbierane są od rodziców dzieci lub ich opiekunów prawnych potrzebne są m. in.:

  • do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do żłobka,
  • do wykonywania wszelkich czynności i spraw związanych z pełnieniem funkcji opiekuńczo – edukacyjno - wychowawczej nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka,

Podstawa prawna: Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650) oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 

Odbiorcy powierzonych danych.

Odbiorcami powierzonych Administratorowi danych będą:

  • pracownicy Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach merytorycznie odpowiedzialni i upoważnieni do przetwarzania tych danych,
  • podmioty współpracujące ze Żłobkiem Miejskim nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach na podstawie umów powierzenia i oświadczeń o zachowaniu poufności,
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani żadnych organizacji międzynarodowych. Wyjątek stanowią informacje i zdjęcia dzieci, rodziców/opiekunów prawnych zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook.

 

Przechowywanie powierzonych danych.

Po zakończeniu rekrutacji (jeżeli z różnych przyczyn dziecko nie uczęszcza do Żłobka) oraz po zakończeniu pobytu dziecka w danym roku szkolnym - powierzone przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Żłobek Miejski nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Żłobku Miejskim nr 1 „KRASNAL”
w Polkowicach.

 

Dostęp do danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia powierzonych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Prawo do wniesienia skargi.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka uczęszczającego do Żłobka lub Państwa dane, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Wymóg co do podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji i przyjęcia dziecka do Żłobka lub kontynuowania pobytu dziecka
w Żłobku oraz w niepodpisania umowy o świadczenie usług w Żłobku Miejskim nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach.

 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu.

Państwa dane osobowe jak również dane dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Inny cel przetwarzania.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nastąpi konieczność do przetwarzania powierzonych danych w celach innych niż jest to wymagane obowiązującymi przepisami, zostaną państwo natychmiast powiadomieni oraz zostaną udzielone wszelkie informacje. Dane nie będą przetwarzane w innych celach do czasu uzyskania od Państwa specjalnej odrębnej zgody.