Informacje odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Żłobek świadczy usługi wyłącznie na rzecz dzieci zamieszkujących na terenie gminy Polkowice.

 

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci od ukończenia 20-go tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przeszkody w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym należy jednak udokumentować.

 

Informujemy, że na rok szkolny 2021/2022
możemy przyjąć do naszej placówki 90 nowych dzieci.

 

Przyjęcie dziecka do Żłobka.

Formularz WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA na rok szkolny 2021/2022 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Żłobka: www.zlobek.polkowice.pl (w zakładce „Rekrutacja”). W wyjątkowych sytuacjach, gdy niemożliwe jest pobranie i wydrukowanie wniosku, papierowy formularz wniosku można też odebrać bezpośrednio w sekretariacie Żłobka. Wypełnione dokumenty będziemy przyjmować od 15 maja do 15 czerwca 2021 r. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Żłobka reguluje obowiązujący Statut:

http://zlobek.polkowice.pl/images/strona/pdf/uchwaly-regulaminy/Uchwala-z-dnia-12-marca-2019r-w-sprawie-statutu.pdf

 

Kontynuowanie pobytu dziecka w Żłobku.

Przypominamy, że dzieci obecnie uczęszczające do Żłobka, dzieci pozostające na liście rezerwowej oraz dzieci czasowo urlopowane, kontynuują swój pobyt w placówce, na podstawie WNIOSKU O KONTYNUOWANIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU na rok szkolny 2021/2022. Jest on dostępny na stronie internetowej Żłobka: www.zlobek.polkowice.pl (w zakładce „Rekrutacja”). W wyjątkowych sytuacjach, gdy niemożliwe jest wydrukowanie wniosku w domu, można go otrzymać w sekretariacie Żłobka. Rodzice/Opiekunowie prawni składając wypełniony wniosek o kontynuowanie pobytu potwierdzają chęć dalszego korzystania z usług świadczonych przez Żłobek. Termin składania tych wniosków to również 15 maja - 15 czerwca br.

 

Wnioski złożone po terminie poprzedniej rekrutacji.

Wszystkie wnioski, które zostały złożone po terminie ubiegłorocznej rekrutacji do Żłobka (tj. po 15 czerwca 2020 r.) muszą zostać złożone ponownie na rok szkolny 2021/2022 wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 15 maja - 15 czerwca br. na formularzu WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA na rok szkolny 2021/2022.

 

Zasady składania wniosków.

W związku z zaistniałą sytuacją, jaka spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju, na dzień dzisiejszy dokumenty będziemy przyjmować od Państwa w formie elektronicznej. Zamieszczone na naszej stronie wnioski oraz obowiązujące załączniki należy wypełnić i odesłać do nas na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie rekrutacji tj. od 15 maja do 15 czerwca br. włącznie. Prosimy, aby przesyłane do nas dokumenty były czytelne. Mogą to być skany, pliki PDF lub wypełniony dokument w programie Word. Prosimy nie przesyłać zdjęć dokumentów, gdyż często jakość przesłanego pliku nie jest wyraźna. W tej sytuacji musimy być bardzo skrupulatni. Dokumenty można też złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 76 749 87 00.

 

Ponadto, na stronie internetowej są zamieszczone  następujące dokumenty: Statut, Regulamin Porządkowy oraz Polityka Ochrony Dzieci. Rodzice/Opiekunowie prawni, składający wnioski do Żłobka proszeni są o zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

 Wszelkie inne informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu  76 749 87 00.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

WERSJA DO DRUKU (format pliku PDF)

 

WERSJA DO EDYCJI (format pliku WORD)